Print

İnsan Kaynakları Politikamız

ELSAN, tüm paydaşlarını (Müşteri, Tedarikçi, Çalışan) bir aile olarak görmektedir.Çalışanlar, bu ailenin çekirdeğidir.

Bu çerçevede, Çalışanlarımızın motivasyonlarını ve ELSAN’a bağlılıklarını ön planda tutmak, Çalışanlarımıza sürekli eğitim ve kendini geliştirme olanakları sağlamak, Çalışanlarımız için kariyer planlaması yaparak verimliliklerini en üst düzeye çıkarmak, Çalışanlarımız arasında fırsat eşitliği yaratmak, Çalışanlarımız için şeffaf ve açık bir yönetim politikası izlemek, Çalışanlarımızın, maddi ve manevi haklarının korunmasını gözetmek, Çalışanlarımızın yasalar çerçevesinde haklarını korumak ve birbirleri arasındaki iletişimin sağlıklı şekilde yürümesini sağlamak (sözlü ve fiili tacizleri engellemek), Çalışanlarımızın, şirketimizin ve müşterilerimizin gizli bilgilerinin ikinci kişi ya da kuruluşlar ile paylaşılmamasını sağlamak, Öneri sistemi ile çalışanlarımızın sistem ve ürün üzerindeki etkilerini artırmak ve onları teşvik etmek, bilgi ve becerilerini artırmak ve İnsan Kaynakları Politikamızı sürekli gözden geçirmek, güncellemek ve geliştirmek temel ilkelerimizdir.