Yassı Bakır Ürünleri

1 CTC 9783
2 Yüksek Isı ve Mekanik Özellikli Yassı Teller 9070
3 Kağıt Kaplı Teller 8402
4 Yassı Tel Kesit Alanı Tablosu 10175